(Chinhphu.vn) – “Tôi không thích nói những lời hoa mỹ, nhưng Bộ Xây dựng luôn coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, Bộ sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa doanh nghiệp trở thành động lực phát triển đất nước”.

Chính phủ yêu cầu tới hết năm 2016, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan còn tối đa không quá 77 ngày.
Đây là những lời tâm huyết được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Nghị quyết này, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi các mục tiêu cải cách tại lĩnh vực cấp phép xây dựng - một trong 10 chỉ tiêu chủ chốt về môi trường kinh doanh.

Mục tiêu được Chính phủ đặt ra là tới hết năm 2016, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan còn tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thủ tục thủ tục phê duyệt thiết kế xây dự công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công,...). Tới năm 2020, thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan còn dưới 70 ngày.

Hiện theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tại Việt Nam là 166 ngày, với 10 thủ tục.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, thời gian qua, theo yêu cầu của Chính phủ tại các Nghị quyết 19 năm 2014, 2015, Bộ Xây dựng đã tập trung thực hiện và đạt một số kết quả cụ thể trong các nhóm nhiệm vụ: Rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường phân cấp hợp lý cho các địa phương; giảm thiểu thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm, kỷ luật hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Bộ trưởng khẳng định các kiến nghị mà doanh nghiệp gửi tới Chính phủ thời gian qua trong lĩnh vực xây dựng đều rất chính đáng và phải được tiếp thu, xử lý. Các vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải liên quan chủ yếu tới sự chồng chéo, chưa nhất quán trong các luật, nghị định, thông tư; thủ tục, thẩm quyền, thời gian thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở; sự bất hợp lý trong tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giá, định mức xây dựng; sự chưa bình đẳng, thông thoáng trong kinh doanh bất động sản; cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội; vấn đề thế chấp, bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Tránh phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp

Bộ trưởng cho biết nhiều kiến nghị đã được Bộ xử lý và trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị còn lại.

Trước hết, Bộ sẽ tiếp tục khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai về các vấn đề: Điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, vướng mắc trong khái niệm đất-đất ở, tài sản hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, việc thế chấp bảo lãnh nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, khái niệm nhà đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo….  

Thứ hai, Bộ phân cấp, ủy quyền mạnh hơn cho các cơ quan chuyên môn ở địa phương, các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành  trong thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy phép quy hoạch xây dựng. Đồng thời khẩn trương ban hành thông tư về ban quản lý dự án hợp đồng EPC; rà soát hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giá, định mức xây dựng. Theo Bộ trưởng, đây là những nội dung được Thủ tướng chỉ đạo rất quyết liệt.

Bộ cũng sẽ khẩn trương xây dựng  Nghị định thay thế các thông tư về điều kiện thành lập, hoạt động sàn giao dịch bất động sản, điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản… Bộ trưởng khẳng định sẽ trình Chính phủ ban hành các Nghị định này trước 1/7, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Một nhiệm vụ khác là rà soát, bảo đảm sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong đầu tư, kinh doanh bất động sản và hoạt động xây dựng.

Bộ cũng sẽ bổ sung cơ chế chính sách phát triển nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ.

Nhiệm vụ cuối cùng được Bộ trưởng nhắc tới để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là Bộ sẽ kết hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để xây dựng kế hoạch, nội dung, quy trình thanh tra nhằm vừa bảo đảm hiệu lực thanh tra để xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vừa tránh gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho các doanh nghiệp.

“Chúng tôi rất chia sẻ với ý kiến của doanh nghiệp về việc trong một năm phải chịu quá nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thanh tra Bộ sẽ kết hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm phù hợp nhất, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng cam kết.

Tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Xây dựng:

- Cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý xây dựng công trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian trong cấp phép xây dựng.

- Đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí cấp phép xây dựng. Phối hợp với các Bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường lồng ghép thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng.

- Giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo Nghị định 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng. Đối với các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất hoặc đất đang sử dụng hợp pháp phù hợp với quy hoạch thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng; các khu vực không phải đất xây dựng, nhưng không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất (như đất xây dựng biển quảng cáo, trạm, cột phát sóng ngoài đô thị...) thì căn cứ văn bản chấp thuận về địa điểm của Ủy ban nhân dân cấp huyện để cấp phép xây dựng.

Tại Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Chính phủ tiếp tục giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Sửa đổi các quy định về cấp phép xây dựng để giảm thời gian cấp phép theo tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh hơn trong việc thẩm định thiết kế, dự toán; sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ bản, định mức, đơn giá phù hợp với thị trường.

- Nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp.

Thành Đạt