(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định: Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài ít nhất phải có 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.

Đây là một trong những điều kiện về đội ngũ nhà giáo mà các nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi muốn thành lập cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Tại Nghị định sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP, quy định trên đã được sửa đổi: Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng quy định và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực giảng dạy.

Như vậy, Nghị định sửa đổi mới được ban hành không bắt buộc phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm đối với giáo viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Trước đó, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đầu tháng 12 vừa qua, nhóm công tác về giáo dục và đào tạo của Diễn đàn đã trình bày trước Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ ngành một số vướng mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp tại Nghị định 73/2012/NĐ-CP.

Trong đó, về điều kiện thành lập cơ sở giáo dục, nhóm công tác cho rằng việc yêu cầu 5 năm kinh nghiệm đối với giáo viên người nước ngoài tại tất cả các cơ sở đào tạo là quá cao và quá khắt khe. Như vậy, không chỉ giảng viên đại học mà giáo viên ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ, giáo viên mầm non… đều phải đáp ứng yêu cầu này.

Nhóm công tác kiến nghị xem xét ban hành các tiêu chuẩn khác nhau phù hợp từng loại hình cơ sở giáo dục từ đơn giản đến phức tạp.

Thành Đạt