(Chinhphu.vn) - Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đang được Tổng cục Hải quan xây dựng.

Nghị định này được xây dựng trên nguyên tắc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Thuế XK, thuế NK năm 2016 cũng như tháo gỡ những vướng mắc đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Tổng cục Hải quan, dù đã có nhiều cải cách, nhưng trong lĩnh vực hải quan vẫn có những nội dung thủ tục còn chưa rõ, gây ra nhiều cách hiểu và cách thực thi khác nhau tại mỗi đơn vị hải quan. Còn có hiện tượng yêu cầu DN xuất trình giấy tờ, chứng từ nằm ngoài hồ sơ hải quan; việc triển khai các biện pháp quản lý DN theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan còn chậm...

Trước tình hình này, Tổng cục Hải quan đang xây dựng nội dung dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Theo ban soạn thảo, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo nghị định sẽ kế thừa các nội dung thủ tục đang được quy định ở một số văn bản.

Cụ thể, kế thừa các nội dụng quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK hiện đang được quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP; kế thừa các nội dung quy định về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam tại Quyết định 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời kế thừa các nội dung quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế tại Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Bên cạnh đó, những thủ tục hành chính tại một số thông tư sẽ được nâng tầm tại nghị định mới. Đây là những nội dung quy định về thủ tục hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hiện đang quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính lên nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt và logic khi quy định về thủ tục hành chính thực hiện đối với một lô hàng XK, NK.

Dự kiến sẽ nâng tầm thủ tục hành chính tại một loạt các thông tư sau: Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XK, NK; Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK…

Cùng với đó là Thông tư 42/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK của DN; Thông tư 19/2014/TT-BTC thủ tục tạm NK, tái XK, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; Thông tư 143/2015/TT-BTC thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép NK, tạm NK không nhằm mục đích thương mại…

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng bao gồm các nội dung hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK năm 2016 đối với những quy định liên quan trực tiếp đến các thủ tục hành chính để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Đặc biệt, nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP sẽ xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phù hợp với thực tiễn và mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết 19-2016/NQ-CP.

Ngọc Linh
Theo báo Hải quan