(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp năm 2016 vào ngày 29/4/2016 với tên gọi: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Theo quyết định của Thủ tướng, Hội nghị đưa ra thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp là một động lực của phát triển kinh tế. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nội dung của Hội nghị là đề ra các giải pháp xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Dự kiến Thủ tướng sẽ gặp gỡ khoảng 300 đại biểu doanh nghiệp dân doanh, 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 20 hiệp hội doanh nghiệp như AmCham, Eurocham, Phòng Thương mại Hàn Quốc...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách, trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hiến kế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh và bình đẳng, nêu các kiến nghị của doanh nghiệp và của VCCI; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước để tổng hợp, đồng thời gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trả lời theo thẩm quyền; gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký cam kết với VCCI trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng sẽ khẳng định các giải pháp của Chính phủ xây dựng thể chế, tạo môi trường kinh doanh mới, thuận lợi cho doanh nghiệp, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các bộ ngành, địa phương giải quyết theo chức trách, nhiệm vụ…

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào hội nghị này. Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng rằng, Chính phủ dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là một Chính phủ gần dân, một Chính phủ hành động và quyết tâm đổi mới.

"Chúng tôi kỳ vọng 5 năm tới là giai đoạn đột phá của nền kinh tế Việt Nam. Chìa khóa chính là thể chế và năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân", ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức.

Trong số  6 trọng tâm ưu tiên chỉ đạo điều hành được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ sau khi nhậm chức, thì thứ hai là “Tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển”.

Hà Chính