(Chinhph.vn) - Giải thưởng cao nhất trong cuộc vận động "hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước" có giá trị lên tới 1 tỷ đồng.
Tại lễ phát động do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức ngày 13/5, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết cuộc vận động được triển khai theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị, DN và các lực lượng trong xã hội để hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững

Theo công bố của Đảng ủy Khối, nội dung kêu gọi hiến kế rất rộng: đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô để tạo động lực mới phát triển nhanh, bền vững của đất nước hoặc của ngành, địa phương; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó là hiến kế đổi mới, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường; các kế sách, chiến lược để tạo đột phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu lực, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế...

Đặc biệt, nội dung quan trọng nữa mà Đảng ủy khối đề nghị hiến kế là làm sao đổi mới cơ chế, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước...

Các hình thức hiến kế gồm các kế sách phát triển, các công trình, đề tài, nghiên cứu kèm theo đề xuất về cơ chế, chính sách mới. Các đối tượng tham gia là các cán bộ đảng viên, người lao động thuộc Khối DN Trung ương, khối DN các địa phương, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các tầng lớp nhân dân quan tâm đến lĩnh vực này.

Giải thưởng cho các tác giả hiến kế sẽ bao gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng; 1 giải Nhất trị giá 300 triệu đồng; 3 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng/giải; 5 giải Ba trị giá 30 triệu đồng/giải; 40 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. Các tác giả đạt từ giải Ba trở lên sẽ được Đảng ủy Khối DN Trung ương tặng bằng khen.

Đảng ủy Khối DN Trung ương sẽ tổng hợp các nội dung hiến kế có giá trị ở tầm quốc gia để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xem xét bổ sung vào Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như xem xét để ứng dụng trong thực tế.

Các tác giả có hiến kế có thể gửi trực tiếp về Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, số 381- Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

Thanh Hằng