(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan cho biết phế liệu là mặt hàng nhạy cảm, không thuộc diện được miễn kiểm tra, nhưng sẽ ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp.

Trước đó, Hiệp hội Giấy về Bột giấy Việt Nam đã có kiến nghị về việc tăng cường kiểm tra hàng hóa là phế liệu NK, gây khó khăn cho các DN ngành giấy.

Trả lời kiến nghị này, Tổng cục Hải quan cho biết Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép NK do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các chi cục Hải quan trong quá trình kiểm tra phế liệu NK phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan là phù hợp với Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ ghi nhận phản ánh của Hiệp hội, đồng thời tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng kiểm tra các lô hàng phế liệu NK vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động XN hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ, vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Trước mắt các DN vẫn phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong NK phế liệu và các nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường từng có văn bản gửi Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nêu rõ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định rõ phế liệu NK phải nằm trong Danh mục phế liệu được phép NK do Thủ tướng Chính phủ quy định và phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với phế liệu NK do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, vì vậy, lô hàng phế liệu NK phải được xác nhận là đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Thanh Hằng