(Chinhphu.vn) -  UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quản lý các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Sở Công thương đề xuất phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quản lý, cấp phép kinh doanh đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Sở Công thương đề nghị UBND thành phố chấp thuận các phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quản lý, cấp phép kinh doanh đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề xuất của Sở Công thương.

UBND TP Hà Nội giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ các nội dung đề xuất của Sở Công thương để hướng dẫn, tạo điều kiện giải quyết cho doanh nghiệp đến liên hệ để hoàn thiện hồ sơ giấy tờ của cửa hàng xăng dầu. 

Sở Công thương giải quyết cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tạm thời 1 năm khi nhận được hồ sơ có vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian thực hiện theo hướng dẫn. Sau ngày 31/12/2016, Sở Công thương không cấp gia hạn Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với các trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện theo hướng dẫn hoặc không có báo cáo khi gặp khó khăn vướng mắc. 

Đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc diện di dời theo dự án khác nhưng chưa di dời ngay thì được phép cải tạo, sửa chữa để đáp ứng các điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp có cam kết không yêu cầu bồi hoàn kinh phí cải tạo sửa chữa khi bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án theo quy hoạch. Thời hạn cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho các cửa hàng thuộc diện này là 1 năm cho đến thời điểm phải di dời để thực hiện các dự án khác theo đúng quy hoạch.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý, thống nhất và khả thi trong quá trình thực hiện giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quản lý các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, nghiên cứu đề xuất của Sở Công thương, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có ý kiến cụ thể, đề xuất báo cáo UBND thành phố trước 10/4/2016.

Phương Nguyên