(Chinhphu.vn) Bộ Y tế cho biết Bộ đang làm đầu mối sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012. Kiến nghị của Công ty CP Phát triển khoa học công nghệ Mỹ Úc sẽ được đưa ra Ban soạn thảo để xem xét, tiếp thu điều chỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ.

Công ty CP Phát triển khoa học công nghệ Mỹ Úc chuyên kinh doanh, sản xuất phụ gia thực phẩm. Theo quy định của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, khi tiến hành công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định cho các mặt hàng phụ gia thực phẩm tại Cục An toàn thực phẩm, Công ty phải đăng ký kế hoạch giám sát định kỳ 6 tháng/lần đối với công bố có thời hạn 3 năm và 1 năm/lần đối với công bố có thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, đối với các mặt hàng phụ gia thực phẩm nhập khẩu, theo quy định nhập khẩu thì hàng phải được kiểm tra và cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu để được thông quan.

Do vậy, với một mặt hàng Công ty tiến hành nhập khẩu và bán liên tục, trong vòng một tháng Công ty nhận được 4 tờ xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu thì việc Công ty phải lấy mẫu đi kiểm tra chất lượng định kỳ khiến phát sinh thêm nhiều chi phí.

Theo ý kiến của Công ty, các chỉ tiêu kiểm tra để cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu đã đủ để kết luận sản phẩm an toàn để lưu hành trong nước và cung cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm. Đồng thời, giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu cũng bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng theo các chỉ tiêu Công ty đã công bố.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Phát triển khoa học công nghệ Mỹ Úc đề nghị cơ quan chức năng xem xét và cho phép Công ty sử dụng giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu làm chứng từ xác nhận việc kiểm mẫu định kỳ theo kế hoạch trong công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định đã đăng ký.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Căn cứ vào quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể theo Khoản 3, Điều 13, Chương IV của Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có ghi rõ: “các chỉ tiêu để kiểm nghiệm định kỳ là các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đã công bố trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc trên nhãn sản phẩm đang lưu hành” và theo Khoản 4 Điều 13, Chương IV của Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 nêu “kết quả kiểm nghiệm của đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất, định kỳ, kết quả kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được tổ chức, cá nhân sử dụng làm kết quả kiểm nghiệm định kỳ nếu đáp ứng yêu cầu tại Khoản 3” ở trên.

Tuy nhiên, công văn của Công ty cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Mỹ Úc chỉ cung cấp được Giấy Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu mà không cung cấp được phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn cụ thể nào.

Do vậy, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế không đủ cơ sở đồng ý việc Giấy Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu thay thế cho kết quả giám sát định kỳ của sản phẩm.

Hiện nay, Bộ Y tế đang làm đầu mối sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012. Vấn đề này sẽ được đưa ra Ban soạn thảo để xem xét, tiếp thu điều chỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Chinhphu.vn