(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á) đã được cấp phép thành lập công ty con tại Campuchia. Hiện Công ty muốn cho công ty con vay 10 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty đề nghị được hướng dẫn thủ tục cho vay ra nước ngoài.

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời như sau:

Theo phản ánh, Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đầu tư ra nước ngoài, thành lập công ty con tại Campuchia. Do đó, việc Công ty cho công ty con của mình tại Campuchia vay là một phần của hoạt động đầu tư ra nước ngoài và thuộc phạm vi xử lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các trường hợp cho vay ra nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức kinh tế gắn liền với dự án đầu tư ra nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để được hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động cho vay ra nước ngoài của Công ty đối với công ty con của mình tại Campuchia, Công ty có thể liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc cho vay ra nước ngoài đối với công ty con ở Campuchia, Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú.

Chinhphu.vn