(Chinhphu.vn) - Công ty con của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Công ty ông Lê Phan Anh (lephananh1910@...) là công ty con của một thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty ông có đăng ký kinh doanh xăng dầu và nhận ủy quyền từ Công ty mẹ về việc: Kinh doanh xăng dầu, ký hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu, ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

Ông Phan Anh muốn hỏi, Công ty ông có được quyền thực hiện các hoạt động đã nhận ủy quyền từ Công ty mẹ hay không? Nếu không thì Công ty cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo khoản 7, Điều 7 Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu hướng dẫn: “Công ty con của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bao gồm:

a) Bán buôn cho đơn vị sản xuất, tiêu dùng trực tiếp;

b) Ký hợp đồng bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu;

c) Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu;

d) Ký hợp đồng giao đại lý.”.

Công ty dựa vào quy định trên để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Thanh Thủy