(Chinhphu.vn) - Thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan hải quan, không phải xin giấy phép nhập khẩu của các cơ quan quản lý nào khác.

 
Ảnh minh họa

 

Theo thư phản ánh của ông Khuất Quang Hùng (hungkq@...), Công ty TNHH Hùng Anh (TP. Hà Nội) chuyên xuất khẩu các mặt hàng gang đúc cho khách hàng ở thị trường Châu Âu và Mỹ. Ông Hùng được biết, theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/1/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các doanh nghiệp thương mại được phép nhập khẩu gang thép phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phần lớn doanh nghiệp không thuộc đối tượng được phép nhập khẩu mặt hàng này.

Ông Hùng đề nghị giải đáp, trường hợp của công ty ông có được phép nhập khẩu gang thép phế liệu không? Nếu được thì phải xin giấy phép và làm thủ tục ở đâu?

Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo Điều 43, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định:

- Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất là: "Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải có đủ các điều kiện sau đây mới được phép nhập khẩu phế liệu".

- Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

- Nhập khẩu phế liệu là loại hình kinh doanh có điều kiện, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Thực hiện quy định của Điều 43, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư sau:

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo quy định của Thông tư này, chỉ những thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Thông tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu mới được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Thông tư trên quy định thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan hải quan, không phải xin giấy phép nhập khẩu của các cơ quan quản lý nào khác.

- Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/1/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo quy định tại Thông tư này, chỉ những loại phế liệu thuộc Danh mục nêu trong Thông tư mới được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Đối tượng được phép nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT nêu trên.

Như vậy, để chấp hành đúng Luật Bảo vệ môi trường, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị thương nhân có nhu cầu nhập khẩu các loại phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thực hiện đúng các quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT và Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Đề nghị tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp