(Chinhphu.vn) – Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng hoạt động chạy xe du lịch theo diện gia đình. Do vậy, hộ kinh doanh xe du lịch theo diện gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ theo Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Mạnh (Lâm Đồng) hoạt động chạy xe du lịch theo diện gia đình (2 chiếc). Do tình hình dịch nên đơn vị ông không thể hoạt động được từ tháng 5/2021 đến nay và đang phải trả góp tiền xe cho ngân hàng.

Ông Mạnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ hộ kinh doanh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:

“Điều 35. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19”.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng hoạt động chạy xe du lịch theo diện gia đình.

Đối chiếu với quy định trên, hộ ông không đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , hộ kinh doanh