(Chinhphu.vn) – Nếu doanh nghiệp có tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng có tổng số lao động nhỏ hơn 200 người thì vẫn được coi là doanh nghiệp nhỏ.

Đơn vị của ông Trần Minh Quyết (Nam Định) đang xét thầu gói thầu dưới 5 tỷ đồng, hình thức chào hàng cạnh tranh. Có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất, trong đó 3 nhà thầu có nguồn vốn là 20 tỷ đồng trở xuống và số lao động từ 10 đến dưới 200 người, 1 nhà thầu có 32 tỷ đồng và số lao động từ 10 đến dưới 200 người.

Ông Quyết hỏi, xét theo tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì đơn vị ông chọn doanh nghiệp nào trong 4 nhà thầu trên?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên) như sau: Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc số lao động từ trên 10 người đến 200 người.

Theo đó, nếu doanh nghiệp có tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng có tổng số lao động nhỏ hơn 200 người thì vẫn được coi là doanh nghiệp nhỏ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Đấu thầu , doanh nghiệp nhỏ , chào hàng cạnh tranh