(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH MTV KHCN Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới đề xuất việc ứng dụng phụ gia nano/vi nhũ tiết kiệm dầu diesel. Nếu công nghệ này được triển khai trong thực tế sẽ tạo nguồn thu khoảng 4.600 tỷ đồng/năm từ tiết kiệm dầu diesel.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH MTV KHCN Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty có vốn Nhà nước tăng cường tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm định mức tiêu hao thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phụ gia tiết kiệm nhiên liệu công nghệ cao nano/vi nhũ. Theo Công ty, nếu công nghệ này được triển khai trong thực tế sẽ tạo nguồn thu khoảng 4.600 tỷ đồng/năm cho ngân sách Nhà nước từ tiết kiệm dầu diesel.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

Việc sử dụng phụ gia nano/vi nhũ đối với Việt Nam còn là vấn đề mới. Các kết quả thử nghiệm, đánh giá ban đầu của Công ty TNHH MTV KHCN Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới và Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam là những thông tin hữu ích để định hướng nghiên cứu, sử dụng phụ gia nhằm có đủ cơ sở khoa học trước khi áp dụng trên diện rộng.

Vì vậy, trên cơ sở đề xuất đặt hàng của Bộ Công Thương tại Công văn số 6745/BTC-KHCN ngày 6/7/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu công nghệ chế tạo phụ gia nhiên liệu vi nhũ thế hệ mới dùng cho động cơ diesel", đơn vị chủ trì là Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (Mã số đề tài: ĐTĐLCN.03/16, thời gian thực hiện từ tháng 6/2016-6/2017), trong đó Công ty TNHH MTV KHCN Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới là đơn vị phối hợp thực hiện đề tài.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được các cơ quan chức năng có thẩm quyền đánh giá, kiểm định, xác nhận để làm cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng, nhân rộng và sử dụng rộng rãi phụ gia nano/vi nhũ tiết kiệm dầu diesel.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sự quan tâm của Công ty TNHH MTV KHCN Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là chủ động ứng dụng, thử nghiệm phụ gia nano/vi nhũ để tiết kiệm nhiên liệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn/tổng công ty có vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, để nhanh chóng đưa việc ứng dụng phụ gia nano/vi nhũ tiết kiệm dầu diesel bảo đảm an toàn và có hiệu quả cao, đề nghị Công ty TNHH MTV KHCN Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu triển khai thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm sản phẩm của đề tài nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhiên liệu , diesel. công nghệ nano , vi nhũ