(Chinhphu.vn) - Bà Tôn Nữ Băng Hiên (hien.ton@...) làm việc tại Công ty TNHH Thời trang Vert (địa chỉ: Thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tinh Bắc Giang) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về đối tượng được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao.

Theo phản ánh của bà Hiên, Công ty TNHH Thời trang Vert là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có tỷ lệ vốn góp từ Công ty Vert Asia Limited (trụ sở tại Hồng Kông) là 60% và từ Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng (trụ sở tại TP. Hà Nội) là 40%. Người đại diện theo pháp luật là ông Alexander Christopher Falter, quốc tịch Anh.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hiên muốn được biết, Công ty của bà có thuộc đối tượng được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao không?

Về vấn đề này, Sở Ngoại vụ Bắc Giang có ý kiến như sau:

Theo Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23/8/1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài và cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam thì các cơ quan được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao là:

- Các cơ quan đại diện ngoại giao;

- Các cơ quan Lãnh sự nước ngoài;

- Các cơ quan đại diện của các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam (gồm đại diện các Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, đại diện của Tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống LHQ và đại diện các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài).

Như vậy, Công ty TNHH Thời trang Vert không thuộc đối tượng cơ quan được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao.

Chinhphu.vn