(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, các ICD-Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV đề nghị Chính phủ cho phép hàng nhập khẩu thuộc Danh mục của Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg tiếp tục được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo phản ánh của các ICD (điểm thông quan nội địa/cảng cạn) nêu trên, căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017) thì các ICD không được coi là cửa khẩu nên không được làm thủ tục hải quan đối với các mặt hàng thuộc Danh mục.

Các ICD cho rằng, quy định này sẽ gây ùn tắc tại các cảng biển như cảng Cái Mép, cảng biển thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh; gia tăng áp lực giao thông đường bộ tại khu vực; làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời quy trình cung ứng chuỗi dịch vụ logistic bị xáo trộn khi có sự dịch chuyển luồng hàng nhập khẩu.

Do vậy, các ICD đề nghị Chính phủ cho phép hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục của Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg tiếp tục được làm thủ tục  hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV như hiện nay nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Ngày 21/7/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 9736/BTC-TCHQ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg, trong đó đề xuất chỉ cho phép các lô hàng có cảng đích ghi trên vận đơn là cảng biển, cảng hàng không được chuyển cửa khẩu, trường hợp cảng đích ghi trên vận đơn là ICD thì không được thực hiện chuyển cửa khẩu.

Riêng bến phao, bến thủy nội địa và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/1/2011 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 7121/BTC-TCHQ ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính thì địa điểm này được hoạt động như một bến cảng biển thuộc cảng biển TP. Hồ Chí Minh; và đối với ICD Mỹ Đình-Hà Nội, việc áp dụng cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng thực hiện theo Công văn số 789/TTg-KTTH ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, các địa điểm này được làm thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg.

Liên quan đến nội dung này, ngày 20/7/2017, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) có Công văn số 4824/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trên cơ sở các nội dung trên, ngày 4/8/2017, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) có Công văn số 1654/GSQL-GQ1 trả lời các Công ty ICD Transimex - Sài Gòn, ICD Tanamexco, Phúc Long, Sotrans. Theo đó, hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn để làm thủ tục nhập khẩu nếu cảng đích là cảng biển, ICD Phước Long tại TP. Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập khẩu; đối với các ICD khác, hiện Bộ Tài chính đang báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở hướng dẫn thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: ICD , nhập khẩu , hải quan