(Chinhphu.vn) - Cộng đồng doanh nghiệp đề nghị ngành Hải quan nâng cao hơn nữa hiệu quả của đường dây nóng nhằm tạo sự tương tác mật thiết hơn giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan trong việc tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan.

Tiếp thu kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đường dây nóng tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

Hiện nay tại cơ quan Tổng cục Hải quan có 7 đơn vị quản lý đường dây nóng:

- Cục Điều tra chống buôn lậu: (04) 39 440 833, máy lẻ 9824

- Ban Quản lý rủi ro hải quan: (04) 39 440 833,  máy lẻ 9640

- Thanh tra: (04) 39 440 833, máy lẻ 9308

- Vụ Tổ chức cán bộ: (04) 39 440 833, máy lẻ 9224

- Văn phòng: (04) 39 440 833

- Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan: (04) 39 440 833, máy lẻ 8305

- Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS: (04) 3782475 - 37824755 - 37824756 - 37824757.

Theo đó, các đơn vị quản lý đường dây nóng tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác chống tiêu cực của cán bộ công chức Hải quan; thực hiện Quy chế một cửa; tiếp nhận thông tin về quản lỷ rủi ro; tiếp nhận thông tin chống buôn lậu, gian lận thương mại; Hỗ trợ người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS...

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan dự kiến sẽ triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đường dây nóng nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thanh Thủy