(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, hàng hoá, dịch vụ Công ty TNHH xây dựng Hoàng Đạt bán, cung ứng cho nhà thầu chính ở Việt Nam và tiêu dùng ở tại Việt Nam, không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất GTGT 0%:
 
"Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này".

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ hướng dẫn trên, theo nội dung Công ty TNHH xây dựng Hoàng Đạt phản ánh: Nhà thầu chính là Công ty xây dựng nước ngoài ký hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư là doanh nghiệp chế xuất, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Đạt ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu chính, thì hàng hoá, dịch vụ Công ty TNHH xây dựng Hoàng Đạt bán, cung ứng cho nhà thầu chính ở Việt Nam và tiêu dùng ở tại Việt Nam, không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
 
Khi lập hoá đơn GTGT giao cho nhà thầu chính Công ty áp dụng thuế suất GTGT hàng hoá, dịch vụ bán trong nước theo quy định.

Thanh Thủy