(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Hùng Hiếu (Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Theo quy định hiện hành, Công ty phải đáp ứng nhiều thủ tục mới đủ điều kiện kinh doanh, trong đó có quy định đăng ký thành viên trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng Công ty cho rằng, quy định này không cần thiết.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giảm bớt thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu 2013, một trong những điều kiện để xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu là “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Quy định này nhằm xác định thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và để cơ quan có thẩm quyền đánh giá hồ sơ dự thầu, thuận lợi cho nhà thầu tham gia dự thầu. Đây là tiền đề để thực hiện đấu thầu qua mạng, qua đó nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước. Nhiều nước đều quy định việc nhà thầu đăng ký trên mạng (Mỹ, Hàn Quốc, Brunei, Malaysia…).

Theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, thủ tục đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện rất thuận tiện, nhanh gọn, tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu, nhà đầu tư.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , nhà thầu , thủ tục hành chính