(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty Mê Nam (Quảng Nam) đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn làm thủ tục, giấy tờ cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Lào.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 1/7/2013, Việt Nam và Lào đã ký Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào. Theo đó, trong Hiệp định có quy định về quyền, trách nhiệm, việc cấp giấy phép, xuất, nhập cảnh, cư trú và làm việc của người lao động là người Việt Nam tại Lào.

Đồng thời, pháp luật về xuất nhập cảnh, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã quy định cụ thể, chi tiết để bảo vệ quyền lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nói chung và trong đó có người lao động Việt Nam đi làm việc tại Lào nói riêng (Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài).

Đề nghị Công ty Mê Nam nghiên cứu các quy định đã viện dẫn trên để áp dụng cho các trường hợp cụ thể.

Chinhphu.vn