(Chinhphu.vn) - Theo quy định, đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách Nhà nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt.

Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô được UBND TP. Hà Nội giao làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại ô đất B4-CT1 và B5-CT2 thuộc xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và được giao đất để triển khai thực hiện. Công ty đề nghị được giải đáp việc nộp tiền sử dụng đất đối với Dự án này.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách Nhà nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt (khoản 1 Điều 34 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

Tại các chung cư, khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp ngoài phần diện tích dành cho các căn hộ, nên có một phần diện tích sàn để dùng cho mục đích thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống của người dân. Phần diện tích dành cho thương mại, dịch vụ này còn đóng góp một phần kinh phí để bù đắp cho chi phí quản lý vận hành nếu được khai thác tốt.

Tuy nhiên, trong tổng diện tích sàn nhà ở của một chung cư hoặc toàn bộ khu chung cư nhà ở xã hội, chủ đầu tư được phép dành một phần diện tích tối đa là 10% (không bao gồm diện tích dùng để xe máy, xe đạp) để dùng cho mục đích thương mại, dịch vụ.

Trường hợp diện tích dành cho thương mại, dịch vụ vượt tỷ lệ trên thì chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích sàn vượt tỷ lệ này.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: Nhà ở xã hội , tiền sử dụng đất