(Chinhphu.vn) - Tại Luật Đầu tư 2014, tư vấn du học không phải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nay lại có đề xuất bổ sung ngành nghề này vào danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công ty TNHH VNIS Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp lý do của đề xuất này.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH VNIS Việt Nam cho rằng hoạt động dịch vụ tư vấn du học là ngành nhỏ, tính rủi ro thấp so với các ngành được đề xuất vào Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc giám sát chất lượng của hoạt động này nên để cho khách hàng là phụ huynh và học sinh thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đề xuất bổ sung ngành "Hoạt động dịch vụ tư vấn du học" vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Trong quá trình thẩm tra Dự án Luật này, do có ý kiến khác nhau về sự cần thiết của việc bổ sung ngành nghề này vào Danh mục nêu trên, Tổng Thư ký Quốc hội đã lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc bổ sung ngành nghề này.

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, có 293 đại biểu Quốc hội đồng ý với việc bổ sung ngành nghề này vào Danh mục, chiếm tỷ lệ 66,7%.

Tại Phiên họp ngày 22/11/2016, Quốc hội đã thông qua toàn bộ Danh mục với 410 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 83,16%.

Chinhphu.vn


Từ khóa: tư vấn du học , kinh doanh , điều kiện