(Chinhphu.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng trả lời thắc mắc của bà Hồ Thị Trang (trang.hth@...) về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An tại Đà Nẵng.

Ảnh minh họa

Theo phản ánh của bà Trang, Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương, hiện đang làm thủ tục thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện lần thứ 3 tại TP. Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, Công ty phải có mã số thuế 13 số mới được thay đổi địa chỉ. Đại diện Công ty bà Trang đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục để Công ty có thể thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Ngày 4/7/2013, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng có nhận hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An tại Đà Nẵng, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3223001140, đăng ký lần đầu ngày 23/8/2006 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Đà Nẵng. Hồ sơ thay đổi của doanh nghiệp thiếu thông tin về mã số thuế của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An tại Đà Nẵng.

Căn cứ điểm e, khoản 1, Điều 3, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn: "Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã số theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định".

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung mã số thuế cho Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng theo đúng quy định nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Đề nghị tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp