(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Phát Lộc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/5/2015, kinh doanh đa ngành nghề. Tháng 5/2015, Công ty có đề nghị đầu tư Nhà máy Chế biến các sản phẩm từ gỗ tại Cụm công nghiệp Sơn Hạ, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi với số vốn đầu tư là 20 tỷ đồng.

Tháng 9/2015, UBND huyện Sơn Hà họp đề nghị Công ty bổ sung chỉnh lý cam kết thực hiện Dự án. Công ty đã có văn bản chỉnh lý bổ sung hồ sơ gửi cho Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Sơn Hà.

Tháng 12/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy họp cùng Công ty và đã thống nhất cho Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Phát Lộc đầu tư vào Cụm công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Nhưng đến ngày 30/6/2016, UBND huyện Sơn Hà cũng không mời Công ty đến để giải quyết đề nghị cấp phép đầu tư.

Ngày 8/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 3665/UBND-CNXD thống nhất cho Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Phát Lộc đầu tư vào Cụm Công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các Sở tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty cũng đã có văn bản gửi UBND huyện Sơn Hà về việc giới thiệu địa điểm đầu tư Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ nhưng UBND huyện Sơn Hà cũng không phúc đáp.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Phát Lộc đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau:

Về chủ trương, UBND tỉnh Quảng Ngãi luôn khuyến khích, kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến sâu và kinh doanh các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng chung của tỉnh về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; hạn chế việc sản xuất dăm gỗ theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2775/BNN-CB ngày 6/4/2015.

Đối với đề xuất đầu tư Dự án chế biến các sản phẩm từ gỗ của Công ty tại Cụm công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà; qua xem xét, UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án, vì các lý do sau:

Mục tiêu của dự án chưa phù hợp

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì sản phẩm dự án có sản xuất và chế biến 25% dăm gỗ và đề xuất sử dụng gỗ keo có đường kính nhỏ hơn 20cm để sản xuất gỗ dăm.

Trong khi thực tế trên địa bàn tỉnh cho thấy, người dân thường khai thác keo rừng trồng có chu kỳ 4-5 năm nên phần lớn gỗ keo có đường kính nhỏ hơn 20cm, dẫn đến tỷ lệ dăm gỗ sẽ rất cao (trên 25%) so với hồ sơ đề xuất đầu tư của Công ty là chưa phù hợp với chủ trương của tỉnh về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2775/BNN-CB ngày 6/4/2015 về hướng dẫn thực hiện thẩm định điều kiện hình thành các dự án mới về sản xuất dăm gỗ xuất khẩu.

Chưa đảm bảo điều kiện về mặt bằng cho dự án

Về vị trí đề xuất đầu tư dự án tại Cụm công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, theo Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 7/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Cụm công nghiệp Sơn Hạ, huyện Sơn Hà thì quy mô của Cụm công nghiệp Sơn Hạ là 25ha, phân kỳ đầu tư đến năm 2020 là 8 ha và giai đoạn từ 2021 - 2030 là 17 ha.

Hiện tại, Cụm công nghiệp Sơn Hạ có một Nhà máy chế biến dăm gỗ đã đi vào hoạt động với diện tích 5,93 ha và một Nhà máy sản xuất viên nén sinh học đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với diện tích 3,5 ha.

Như vậy, diện tích đất tại Cụm công nghiệp Sơn Hạ đã được lấp đầy theo quy hoạch đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Phát Lộc tiếp tục đề xuất đầu tư dự án với nhu cầu diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 2 ha nên địa phương chưa đảm bảo điều kiện về mặt bằng cho dự án hoặc chồng lấn với các dự án khác đang hoạt động và đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Nguồn nguyên liệu sẽ không đáp ứng đầy đủ

Trên địa bàn huyện Sơn Hà hiện nay có 3 nhà máy chế biến các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng với công suất thiết kế là 200.000 tấn sản phẩm/năm. Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ của Công ty đề xuất có công suất thiết kế 40.000 tấn sản phẩm/năm; cộng với công suất của 3 nhà máy đang hoạt động sẽ nâng công suất thiết kế lên 240.000 tấn sản phẩm/năm, sẽ cần 528.000 tấn gỗ tươi/năm, tương ứng 704.000 m3/năm. Trong khi sản lượng gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện Sơn Hà (năm 2016) khoảng 570.000 m3 so với tổng công suất thiết kế của 4 nhà máy nếu cùng đi vào hoạt động sẽ là 704.000 m3/năm, đạt 81%; chưa tính sản lượng tiêu thụ của các cơ sở nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Sơn Hà và các huyện khác trong và ngoài tỉnh.

Như vậy, nguồn nguyên liệu sẽ không đáp ứng đầy đủ cho tất cả các Nhà máy khi đi vào hoạt động hết công suất.

Để đảm bảo cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án chế biến các sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Phát Lộc, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư dự án vào vị trí khác phù hợp hoặc đề xuất UBND tỉnh giới thiệu địa điểm để Công ty nghiên cứu, đầu tư dự án.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương cùng các cơ quan liên quan giới thiệu địa điểm, tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án để được xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, đáp ứng yêu cầu phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong tiến trình phát triển.

Chinhphu.vn