(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đang trong quá trình bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động thương mại điện tử. Vậy, trong thời gian này công ty tiến hành chạy thử hệ thống website, bán hàng và cung cấp dịch vụ trên website www.cafe.net.vn thì có vi phạm về quy định của Luật thương mại điện tử và bị xử phạt không?

Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 55, Mục 2, Chương 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ quy định về thương mại điện tử thì website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải có Đề án cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp Công ty chỉ khai báo loại hình dịch vụ “Thông báo website thương mại điện tử bán hàng” thì có phải gửi kèm Đề án không? Nếu có thì sử dụng mẫu theo quy định hay doanh nghiệp tự xây dựng Đề án theo mẫu của doanh nghiệp?

Vấn đề này, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương trả lời như sau:

Trường hợp Công ty đang tiến hành đăng ký và trong thời hạn bổ sung hồ sơ theo quy định thì sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, nếu ngoài thời gian bổ sung hồ sơ, hồ sơ của công ty sẽ bị coi là không hợp lệ. Khi đó công ty vẫn bị coi là chưa đăng ký, thông báo theo quy định. Đối với website thương mại điện tử bán hàng sẽ bị phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 81, Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ.

Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Theo quy định mức xử phạt đối với thương nhân, tổ chức thì mức phạt trên sẽ gấp 2 lần mức phạt trên.

Website của Công ty là website thương mại điện tử bán hàng, không thuộc nhóm cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, do vậy sẽ không cần phải có Đề án kèm theo.

Đề nghị Công ty tham khảo kỹ về các Điều khoản dưới đây của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP liên quan tới website thương mại điện tử bán hàng của công ty:

- Điều 27 đến Điều 34 quy định hoạt động các website thương mại điện tử bán hàng.

- Điều 68 đến Điều 73 về bảo mật thông tin cá nhân trong thương mại điện tử.

- Điều 74 và Điều 75 quy định an toàn thanh toán trong thương mại điện tử.

Chinhphu.vn