(Chinhphu.vn) - Năng suất lao động là chỉ tiêu quan trọng đánh giá trình độ phát triển của nền kinh tế. Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động là giá trị sản phẩm bình quân do một lao động tạo ra và được tính bằng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chia cho tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế.
*Truyền hình trực tuyến

Tuy năng suất lao động nước ta giai đoạn 2007-2013 đã có bước cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Theo công bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương; thấp hơn Singapore 15 lần; thấp hơn Nhật Bản 11 lần; thấp hơn Hàn Quốc 10 lần. Đây là một trong những nguyên nhân đe dọa sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta. Trước thực trạng này, nhiều giải pháp đã được đưa ra như: Phát triển mạnh và toàn diện nguồn nhân lực; hoàn thiện cơ chế chính sách; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới khoa học công nghệ...

Vấn đề đặt ra là trên thực tế, chúng ta phải triển khai các biện pháp đó bằng những kế hoạch, hành động cụ thể ra sao để giải quyết được bài toán nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển?

Nhằm làm rõ nội dung trên, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc Tọa đàm với chủ đề “Năng suất lao động - Yếu tố tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế ” vào lúc 15h hôm nay, thứ Sáu, ngày 14/11/2014.

Khách mời tham gia chương trình: Ông Dương Đức Lân - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Năng suất (Bộ Khoa học và Công nghệ); chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong.

Chương trình được truyền hình trực tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ, địa chỉ: media.chinhphu.vn.

PV